Detekcia významných oblastí s využitím genetických algoritmov

Naštudovať teóriu genetických algoritmov a hľadania významných oblastí. Vylepšenie existujúcej alebo návrh novej metódy detekcie významných oblastí s využitím genetických algoritmov. Porovnanie s existujúcimi metódami hľadania významných oblastí.

Autor: Jakub Sedláček
Školiteľ: Elena Šikudová

Denník

30. 11. 2016
  • Analýza textúr pomocou genetických algoritmov [bakalárska práca] / Daniel Lagiň ; Škol. Elena Šikudová. - Bratislava, 2014. - 63.
  • Hľadanie literatúry
24. 11. 2016
Vytvorenie webovej stránky diplomovej práce.

Kontakt

E-mail: jakub.sedlacek@ownage.sk
Web: www.sedlacek.sk